Om Sagojord


Sagojord består huvudsakligen av tre delar:

Kulturträdgårdarna, scenkonst och rekreation.

Tillsammans är tanken att dessa bildar en helhet och i samklang med de globala målen.

Kontakt:

Idéskapare


Erik och Cina Monn Enge
cina@sagojord.se

erik.sagojord@gmail.com 
S
tockholm • Mariehamn


Medarbetare


Lion Monn Enge

Ping Monn Enge

Älva Wallén

Sammarbetspartners

Ålands Natur och Miljö

Mariehamns Stad


Stockholmshem