Om Sagojord


Sagojord består huvudsakligen av tre delar:

Kulturträdgårdarna, Nordisk scenkonst och rekreation.

Tillsammans är tanken att dessa bildar en helhet. Språkfrämjande mötesplatser i gröna miljöer för kropp och knopp, för alla väsen, stora som små!
Nordisk scenkonst bygger vidare, broar av musik, dans och skådespeleri.

Kontakt:

Idéskapare


Cina Monn Enge
cina@sagojord.se
S
tockholm • Mariehamn

Skådespelare, kreatör, regi


Erik Enge
Cina Monn Enge

Medarbetare Bagrmossen


Silvana Iannone